!Rabatt «Nasjonal dugnad»

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • Stillas brukerkurs K180

 • Bruk av personløfter KB01

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr K095

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096

 • Sikker bruk av løfteredskap K100

 • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr K095 instruktørversjon

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096 instruktørversjon

 • Sikker bruk av løfteredskap K100 instruktørversjon

 • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099 instruktørversjon

 • Førstehjelp K116

 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • Arbeid i høyden K073

 • ISPS/havnesikring K076

 • Gass-sikkerhetskurs K019

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

Anhuker og kranfører

 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • Sikker bruk av løfteredskap K100

 • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099

 • Sikker bruk av løfteredskap K100 instruktørversjon

 • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099 instruktørversjon

Farlig arbeid

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • Stillas brukerkurs K180

 • Bruk av personløfter KB01

 • Arbeid i høyden K073

HMS

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr K095

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr K095 instruktørversjon

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096 instruktørversjon

 • Førstehjelp K116

ISPS/Havnesikring

Kjemikalier, Gass og Brannvern

 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • Gass-sikkerhetskurs K019

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071