Anhuker og kranfører

  • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

  • Safe use of lifting gear K100

  • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

  • Course for Banksman and Slinger K100 instruktørversjon

  • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099 instruktørversjon

Hazardous work

HSE

  • Hazardous tools / HSE in workplace K095

  • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

  • Hazardous tools / HSE in workplace (instructor) K095 instruktørversjon

  • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096 instruktørversjon

  • First aid K116

ISPS/Havnesikring

Kjemikalier, Gass og Brannvern