• Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Scaffolding user course EO-00101-NO

 • Use of personnel lifts KB01

 • Hazardous tools / HSE in workplace K095

 • HSE - Work Environment, Responsibilities, and Consequences - Module 1 K096

 • Hazardous tools / HSE in workplace (instructor) K095 instruktørversjon

 • HSE - Work Environment, Responsibilities, and Consequences - Module 1 K096 instruktørversjon

 • First aid EO-00103-NO

 • Working at Height EO-00105-NO

 • ISPS EO-00100-NO

Anhuker og kranfører

 • Safe use of lifting gear K100

 • Safe use of lifting gear - G11 (Module 2.3 support) K099

 • Course for Banksman and Slinger K100 instruktørversjon

 • Safe use of lifting gear - G11 (Module 2.3 support) K099 instruktørversjon

 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • E-bok - Sikker bruk av Traverskraner EBOK_05

 • E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner EBOK_06

Kjemikalier, Gass og Brannvern