• Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  • Stillas brukerkurs K180

  • Bruk av personløfter KB01

  • Arbeid i høyden K073