• Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

  • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

  • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095 instruktørversjon

  • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096 instruktørversjon

  • Førstehjelp K116

  • ISPS/havnesikring K076